Izdvajajte se po osmehu

Usluge

Oralna hirurgija

  • hirurgija

Oralna hirurgija je oblast stomatologije u okviru koje se izvode sve vrste hirurških intervencija, bilo jednostavnih ili komplikovanih.

Veliki broj pacijenata se jako uplaši kada sazna da je neophodno da im se izvrši hirurška intervencija. Medjutim, intervencije u stomatološkoj praksi nisu kompleksne, kratko traju, postižu se sjajni rezultati i što je najbitnije bezbolne su. Izvode se u lokalnoj anesteziji. U našoj ordinaciji, možete odraditi sve vrste oralno-hirurških zahvata:

  • Vadjenje (ekstrakcija) zuba

  • Resekcija vrha korena

  • Ekstrakcija impaktiranih umnjaka

  • Nivelacija grebena

  • Plastika sinusa

  • Frenektomija i uklanjanje plika

EKSTRAKCIJA ZUBA

Ekstrakcija je postupak kojim se zub trajno uklanja iz usne duplje. Postoje mnogobrojni razlozi koji mogu dovesti do vadjenja zuba. Naš tim UVEK pokušava na sve moguće načine da izleči zub i spasi ga. Ipak postoji nekoliko indikacija kada je vadjenje zuba neminovno:

EKSTRAKCIJA ZUBA

- Nemogućnost daljeg endodontskog lečenja- kada se iskoriste svi resursi koje nudi konzervativna stomatologija, a zubu ni tad nema spasa, pristupa se vadjenju

- Terminalni stadijum parodontopatije- recesija gingive, migracija i visok stepen klaćenja zuba, jedino rešenje je ekstrakcija

- Ortodontska indikacija- kod dece koja imaju nedostatak prostora, u toku ortodontske terapije neophodno je izvaditi neki stalni zub (najčešće premolar), kako bi se stvorili uslovi za smeštaj svih zuba u zubni luk i za postizanje idealnog zagrižaja

- Protetska indikacija- prilikom kompletne rekonstrukcije usne duplje, ponekad se pojavi situacija da neki zub jednostavno smeta budućem protetskom radu i u njega ne može biti uključen zato što će ga kompromitovati

RESEKCIJA VRHA KORENA

Resekcija vrha korena ili apikotomija je najčešća hirurška intervencija u stomatološkoj praksi. Izvodi se na zubima kojima je pomoću rtg snimka uočen neki proces u kosti, lokalizovan oko vrha korena. Taj proces može biti u vidu granuloma ili ciste.

Ukoliko je njegova rasprostranjenost zauzela više od 1/3 korena, taj proces se ne može izlečiti endodontskim putem, već je jedino rešenje apikotomija.

Resekcija korena zuba

Izvodi se u lokalnoj anesteziji, pravi se mali rez kako bi proces bio dostupan, a potom se odseca vrh korena i uklanja sav proces zajedno sa svim inficiranim sadržajem. Rana se ušiva, konci se uklanjaju nakon sedam dana, oporavak je brz i bez komplikacija.

EKSTRAKCIJA IMPAKTIRANIH UMNJAKA

Najčešći zubi koji ostaju zarobljeni u vilicama i nemaju potencijal da izniknu su umnjaci ili osmice. Uzrok koji dovodi do impakcije je neodgovarajući položaj ovih zuba. Vrlo često umnjaci znaju biti horizontalno položeni, oslanjajući se na koren sedmice, ugrožavajući njen integritet na taj način.

Impaktiran umnjak

Ukoliko u usnoj duplji nema prostora za smeštaj osmice ili ukoliko bi ona svojim nicanjem uzrokovala pomeranja i nastanak nepravilnog položaja ostalih zuba, obavezno se ekstrahuje.

Nakon vadjenja donjih impaktiranih umnjaka, može se očekivati pojava otoka, otežanog otvaranja usta i sporadični bolovi. Tegobe mogu potrajati 5-10 dana.

Impaktiran umnjak

NIVELACIJA GREBENA

Nakon vadjenja zuba, ponekad se dešava da greben ostane neravan i nepravilan, sa pojedinim delovima koji su oštri i izbočeni. Na takvom grebenu gotovo da je nemoguće napraviti protezu. Pre izrade bilo kakve nadoknade, u sklopu preprotetske pripreme, neophodno je izvršiti nivelaciju grebena. To je intervencija koja podrazumeva zaravnjivanje grebena, uklanjanje oštrih i izbočenih delova kosti i stvaranje grebena pogodnog za izradu buduće proteze.

PLASTIKA SINUSA

Korenovi gornjih bočnih zuba anatomski znaju često biti u kontaktu sa sinusom. Prilikom vadjenja tih zuba, neminovno dolazi do otvaranja sinusa. Otvoren sinus predstavlja komunikaciju izmedju usne i nosne duplje i uvek zahteva intervenciju hirurga kako bi on takav sinus zatvorio.

Obavezna procedura nakon vadjenja gornjih bočnih zuba je “proba duvanja na nos“. Postupak izvodjenja: pacijentu se zatvori nos, otvore usta i sugeriše mu se da otvorenih usta pokuša da dune kroz nos. Ukoliko je sinus otvoren, kroz ranu od vadjenja će se čuti šištanje vazduha i videće se mehurići. Ukoliko nema strujanja vazduha, proba je negativna a pod sinusa intaktan. Plastika sinusa se radi kada je proba pozitivna.

FRENEKTOMIJA I UKLANJANJE PLIKA

Frenulum ili resica predstavlja sluzokožni nabor koji povezuje gornju i donju usnu sa desnima. Smešten je tačno duž središnje linije lica i završava se izmedju sekutića. Frenulum takodje povezuje i jezik sa podom usne duplje.

Svaki čovek poseduje frenulum, on je normalni anatomski deo usne duplje, medjutim kod 8% populacije on pravi probleme. Ukoliko je frenulum zadebljao ili kratak, dovodi do razdvajanja stalnih sekutića, stvara razmak (stručni naziv dijastema) izmedju njih i posledični nastanak ortodontskih nepravilnosti.

Ukoliko je podjezični frenulum kratak, nastaje sapet jezik, što rezultira poteškoćama u govoru i ishrani deteta.

Frenektomija je hirurška intervencija kojom se taj frenulum oslobadja i najčešće se vrši u toku ortodontske terapije, pre postavke fiksnog aparata. Intervencija je bezbolna, kratko traje a oporavak je poprilično brz.

Plike su sluzokožni nabori odnosno mesta pripoja mišića usne duplje koje su lokalizovane izmedju obraza i desni u nivou očnjaka i bočnih zuba. One se uklanjaju samo u slučajevima kada su mnogo izražene i onemogućavaju stabilnost totalne proteze.

ZAKAŽITE PREGLED

Zakažite lako i brzo, pozivom, ili e-mail porukom.

Zakažite putem telefona 065/3555-250